Bel Ağrısında Teşhis

Bel Ağrısında Teşhis

Bel Ağrısında Teşhis Nasıl Konur?

Bel ve bacak ağrısı direkt olarak sadece bel fıtığı ile ilişkilendirilmemelidir. Bel ağrısı yapan farklı hastalıklar da bulunmaktadır. En doğru teşhis için hekime başvurulması gerekmektedir. Uzman hekim muayene ile birlikte belirli tetkikler ve tahlillerin ardından doğru teşhisi koyarak tedavi aşamasına geçecektir.

Standart Röntgen tekniği ile hastalığı teşhis etme dönemi geride kalmıştır. Belden iğne yolu ile bölgeye kontrast madde verilmesinin ardından Röntgen çekilme yöntemi de giderek azalmıştır. Görüntüleme teknikleri ileriye gittiği için artık iğneli görüntüleme yöntemlerine pek fazla baş vurulmamaktadır. Bunun yerine manyetik rezonans cihazları ile teşhis konmaktadır. Bel fıtığının teşhisinde EMG yöntemi de bazen gereklidir. Çünkü hastalığın sinir dokusunda mı yoksa kas dokusunda mı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yöntem sıkışan sinirlerin olup olmadığını hatta hasarın derecesini tespit edebilen bir yöntemdir. Bu da hekimin ameliyat kararını alıp almayacağı noktasında etkili olmaktadır.

Bel ve bacak bölgesinde ağrı bulunan bir hastanın hastalığını teşhis ederken manyetik rezonans görüntüleme yöntemine de başvurulur. Bu yöntem teşhisin konulmasında oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Hem de hasta boşu boşuna radyasyon almamış olur. Bu yöntemde kaslar, sinirler, kemikler ayrı ayrı olarak detaylı bir biçimde görüntülenmektedir. Fakat kemik dokusunda bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi daha çok işe yaradığı için bazen teşhis koymada her iki yönteme de başvurulmaktadır.

Bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntüleri yorumlama deneyimli bir hekimin yapacağı iştir. Bazı durumlarda hafif disk bombeleşmesi bel fıtığı hastalığı ile karıştırılmaktadır. Muayene sonrasında tüm veriler incelenmeli, elde edilen klinik bulgular bu verilerle desteklenmelidir. Birbirleri arasında uyum yoksa bunun nedeni araştırılmalı ve bir sonuca bağlanmalıdır. Bel fıtığı ile diğer hastalıklar arasındaki ayırıcı tanı için bazen kemik sintigrafisi gerekebilir. Kemik dansitometresi ile kemik yoğunluğuna bakılarak kemik erimesi bulunup bulunmadığı ortaya konabilir. Sonuçta bel fıtığı olup olmadığı ve bel fıtığı ise hangi aşamada olduğu net bir şekilde belirlenmelidir. Yani sadece hastalığı teşhis etmek yetmez, hangi aşamada olduğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği de tespit edilmelidir.

Valikonağı Caddesi No:149/13

Nişantaşı/İstanbul

+90 (212) 241 74 24

+90 (539) 694 11 11

Email

ayildizhandr@gmail.com